• Patrik Tibell

Vem lever i The Matrix?


Indoktrinering och djupdykning

När jag tänker tillbaka på mitt liv och allt jag har blivit indoktrinerad via familj, skola och samhället ser jag att mycket behöver omvärderas idag. Jag förstår att indoktrinering är ett starkt ord, men för den som undersökt hur utbildningsväsendet, nyhetsmedia och den sociala gruppen arbetar och fungerar är det dessvärre vad som har skett. I mycket högre grad än vad jag för mindre än ett år sedan insåg. Det är kanske därför det kallas för Det Stora Uppvaknandet – för att många fler ska vakna upp till denna och många fler insikter om hur vi har blivit fullständigt grundlurade som kollektiv mänsklighet.


Därför är det intressant hur en inom filmvärlden historiskt berättat helt öppet i metaforer, symbolik och paralleller vad som egentligen försiggår, eller planeras hända i den riktiga världen framöver. Det kan vara ett sätt att förbereda och styra kollektivet, likväl som att köpa sig fri från ansvar. En inskränkning av den fria viljan är ju ett brott med den universella lagen, varför vi först behöver ge vårt samtycke, och det kan ske i många former. Verkar allt detta märkligt så kommer du snart att fördjupas i ännu märkligare saker. Denna bloggpost dyker rakt ner i kaninhålet – vågar du följa efter den vita kaninen?För den som ännu inte sett filmen The Matrix (gör det!), den första i en serie om fyra filmer (varav en är animerad), kommer jag här i korthet berätta vad den handlar om och sedan göra kopplingar till vår verklighet. Det blir lite Spoiler-varning här, så för den som inte vill ha för mycket avslöjat om handlingen innan den sett filmen kan då klicka här för att hoppa till nästa avsnitt.


Här kommer handlingen till filmen The Matrix i korta drag:

Neo känner att någonting är fel med världen han lever i. Allt i världen känns grått och meningslöst och han vantrivs med sitt sterila och monotona kontorsjobb. Relationerna är ytliga och människor är mest intresserade av att dra nytta av hans hackingförmåga, framför att ha en meningsfull relation baserad på kärlek. Han fascineras av en efterlyst och hemlighetsfull kille vid namn Morpheus som sägs hjälpa människor att befrias från världens bojor, Matrix – vars innebörd Neo söker svar på.

Plötsligt blir Neo kontaktad via ett meddelande på sin dator (hackern har blivit hackad!) och följer instruktionerna som leder honom till en nattklubb där han träffar Trinity. Hon avslöjar att hon känner till att Neo söker efter sanningen bakom Matrix och att han är i fara. Dagen därpå dyker beväpnade agenter i svarta kostymer upp på Neos arbete och söker efter Neo. Han blir arresterad och i förhörsrummet får han en robot inplanterad genom naveln. [1]

Han vaknar upp och tror att allting var en mardröm. Tills han blir kontaktat av Morpheus på nytt och de använder en apparat som kan ta bort robotsändaren ur hans kropp. Han ges sedan två val i form av en röd och en blå tablett. Antingen tar han den blå tabletten och fortsätter i den vanliga världen som om allting han dittills varit med om varit en dröm, eller så tar han den röda tabletten och får följa med till underlandet och utforska hur djupt illusionen går.

Neo väljer röd tablett och följer med in till den riktiga världen genom en krossad spegel, som reparerar sig själv och sedan absorberar hans gestalt, ungefär som kvicksilver. När han vaknar upp ligger han i en kokong med slangar överallt i kroppen och är helt hårlös och naken. Han ser sig omkring bland det mörka och öppna dystopiska landskapet och inser att det finns stora fält av miljontals kokonger utplacerade längsmed högresta pelare. Varje kokong innehåller en människa och alla verkar sova i en vätska, förutom Neo. [2]

Han sugs ner genom en tub och hamnar till slut i ett skepp där Morpheus och andra människor befinner sig. När Neo klarnat och tillfrisknat är han redo att möta sanningen om den verklighet han levt i och trodde han kände till. Det visar sig att denna värld är helt och hållet virtuell och utgår från en arkitekts vision genom olika program och betingelser som påverkar sinnet till den grad att det även påverkar kroppen.

Denna virtuella verklighet kallas för The Matrix (Matrisen på svenska) och har skapats för att människans sinne behöver stimuleras så att kroppen inte ska dö. I den riktiga världen, som i realiteten styrs av robotar med artificiell intelligens, föds nämligen inte människor normalt utan de odlas. Anledningen till detta är att deras kroppar kan omvandlas till olja som används till bränsle för robotarna. Ovansidan av jorden är förstörd och efter alla krig och inget liv kan längre existera då solljuset är blockerat av artificiella moln. De fria människorna lever inuti jorden i städer gömda djup nere bland mörka tunnlar. [3]

Från den riktiga världen går det att besöka Matrisen, genom att koppla upp sig mot den. Besöken är alltid förenade med fara, eftersom de noteras som en avvikelse och attraherar agenter som arbetar för att förhindra denna oordning. Trots att besöken sker via sinnet och i en virtuell värld är det möjligt att i den riktiga världen dö. Detta på grund av att kroppen styrs av sinnet som inte gör någon skillnad mellan yttre och inre värld. Och när simuleringen är så verklig att du inte kan uppleva någon kännbar skillnad mellan den virtuella verkligheten och den riktiga världen, är det förenat med risken att dö. [4]

Morpheus och hans gäng arbetar med att befria människor som likt Neo levde i Matrisen, och märkt att något inte står rätt till och vill vara fria. Resten av filmen går ut på att hjälpa Neo att befria sinnet från att tro på illusionen väl inuti Matrisen, till att vara en fri människa och agera som en mästare över sin egen verklighet. Han får delvis stöd i denna process genom att prata med Oraklet och träffa barn som visar att det är möjligt att böja en sked med sinnet. Nyckeln till att lösa denna gåta ligger i kärleken. När Neo lär sig att se bortom illusionen i Matrisen kan han också förändra världen. Både den virtuella och den riktiga. [5]

Koppling mellan film och verklighet

Jag kommer härnäst ge min syn på ämnen och händelser som gestaltas i filmen The Matrix utifrån min egen förståelse av verkligheten. Det går att tolka denna film ur så många olika perspektiv, men det blir väldigt omfattande att ta med allt i ett enda inlägg. Därför kommer jag endast att fokusera på det perspektiv som grundar sig i min egen livserfarenhet och research. Jag kommer inte heller att djupdyka i ämnena, utan snarare ge en övergripande förståelse som den intresserade sedan kan gräva vidare inom. Har du tips på andra perspektiv och tolkningar får du gärna dela med dig av dessa i en kommentar.


Dessa tolkningar och redogörelser kan du tryggt läsa utan att känna att något av filminnehållet spolieras. Siffran som inleder varje sektion hänvisar till de stycken ur handlingen som jag beskrev tidigare. Jag har skrivit på ett sätt som gör att du kan tillgodogöra dig informationen oavsett om du väljer att gå tillbaka till dessa stycken, eller bara läsa texten som följer. Valet är ditt. Kanske får du en anledning att se filmen igen med nya glasögon? Gör dig redo …1 ) En datorexpert får datorn hackad. Här ges en ledtråd kring den omfattande bevakning vi människor utsätts för, på sätt och med medel vi knappt kan föreställa oss. Budskapet är: även de mest kunniga kan bli utsatta för dataintrång, så passa dig! Det fungerar som ett varnande exempel för de som tror att de är skyddade eller kan arbeta i hemlighet. Eftersom någon ser allt. Lite som det allseende ögat som pryder diverse amerikanska filmbolag och valutor.


Edward Snowden avslöjade en del metoder NSA nyttjar i den fascinerande dokumentären Citizenfour som sändes på SVT för några år sedan. Många sanningssägare har dock påpekat att han är högst tvivelaktig som källa, då sanningar och individerna som lyfter fram dessa sällan brukar få särskilt stor uppmärksamhet i media. Budskapet ska därför tas med en stor nypa salt. Ändock är det ju intressant att vissa anser att ”det är för vårt eget bästa och rikets säkerhet” att spionera på oss och bryta mot diverse juridiska och moraliska lagar. För om orsaken verkligen är för att bekämpa terrorism, borde väl aldrig någon sådan grupp ha kunnat verka?


Sanningen är farlig att känna till. Här kommer orsaken till att många betvivlar herr Snowden, nämligen att de som historiskt har gått ut med sanningen snabbt brukar försvinna från radarn. Det brukar heta ”självmord”, eller att individen helt enkelt ”drar sig tillbaka”. I filmen representeras detta av att karaktären Neo som mottagit känslig information blir eftersökt dagen efter av agenter.


Bland sanningssägare är det inte ovanligt att få oönskat besök i både direkt och indirekt form. Polisen kanske hälsar på och helikoptrar kanske surrar förbi. En märker kanske att någon har varit i ens hem och lämnat en dörr öppen. I värre fall kanske något oönskat planterats i bilen strax innan en poliskontroll. Allt detta är förstås försök att skrämma människor till tystnad, så att inte fler ska vakna upp. Problemet är att det sällan har någon varaktig verkningsgrad, då de flesta som vaknat upp till sanningen finner en djupare mening med att dela denna vidare. Även om det kostar dem sin trygghet. Och ju fler som vaknar, desto svårare är det att bli manipulerade.

”För när sanningen väl är ute så försvarar den sig själv, likt ett lejon som blivit frisläppt. Sanningen gör dig fri. Och den som är fri kan inte längre vara någons slav. Och det är farligt för makten – faran är alltså inte för dig utan för dem.”

Inplantat av robotar med sändare. Tittar vi på vad svenska företaget Ericsson marknadsför i sina reklamkampanjer om framtidens vård så handlar det om att människor ska bära på små sändare som känner av ett sjukdomstillstånd innan det har inträffat. Framtidens läkare är istället dataanalytiker. Tekniken för detta finns tillgänglig i många former, bland annat genom inplantat av mikrochip, men även annan AI/nanoteknik som exempelvis finns i sprutan mot kossan på vidderna. Den senaste forskningen inom nanoteknologin som bedrivs av amerikanska DARPA är en teknik som planterar in små nanorobotar i kroppen som kan påverka leder och andra kroppsdelar. Drömmen är att skapa en starkare människa, en krigsmaskin som står emot allt motstånd. Det finurliga med samtliga dessa inplantat är att de kan styras och manipuleras via trådlös teknik som exempelvis 5G och senare generationer.2 ) Spegeln absorberar den som speglar sig. Här kan en liknelse göras med att den yttre verkligheten är en spegling av den inre. Genom att observera att speglingen av det yttre finns inom dig (via hjärnans syncentrum och sinnet), eller att du speglas av din omgivning i dina möten, skapas en förening. Det objektiva och det subjektiva möts, Yin förenas med Yang och det som kallas för Etthet/Oneness uppstår. Insikten via den krossade spegeln som blir hel, leder karaktären Neo vidare till befrielse från illusionen. Övergången från ett varande till ett annat sker i detta tillstånd.

"Ur tomrummet föds skapandet – vi låter gudskraften strömma ur oss."

Alla andra verkar sova. Det är vanligt att känna sig ensam när en vaknar upp till sanningen. Mycket tystas ner, eller förlöjligas så kraftigt att det underskattas och slutar tas på allvar. Tänk bara på hur nyhetsmedia och filmvärlden gestaltat människor som är annorlunda och tänker utanför boxen. Eller hur komiker gör narr av sina egna eller andras olikheter och egenheter. Hur kommer det sig att det första många människor gör är att skratta när de får höra något som de själva inte begriper?


Det ligger alltså en systematisk programmering och indoktrinering bakom varför det känns otryggt för många att prata om sanningen. Det sker bland annat genom olika normer som etableras i tidigt stadium. Vi formas genom skolväsendet till att följa instruktioner och anpassa oss efter en mall. Genom den sociala gruppen lär vi oss att likna alla andra för att bli accepterade så att gruppen kan förbli homogen. Det är därför många som sticker ut blir mobbade. Det skapar otrygghet inom gruppen, vilket är förenat med fara eftersom det innebär att det behöver ske förändring. Och förändring är alltid osäkert till en början, eftersom det utforskar något nytt. Det kräver också energi och vilja, men utdelningen är väl värd investeringen...


Jag minns stämningen i rummet vid kursintroduktionen när konstläraren sa:

”Ni har alla blivit serverade med instruktioner om hur ni ska göra och tänka av skolvärlden, yrkeslivet och samhället så att ni själva inte längre tänker fritt. Det enda detta leder till är att ni kommer att upprepa vad alla andra gjort. Hur kan man då vara kreativ och innovativ och skapa något unikt?
Jag kommer därför inte berätta för er vad, eller hur ni ska göra något i denna kurs. Det får ni komma fram till helt själva. Jag fungerar bara som bollplank. Ni får övergripande mål av mig, och jag förväntar mig att ni tar ert fulla ansvar för att genomföra detta och väcka kreatören inom er själva.”

Jag tyckte läraren var störtskön och kände mig direkt inspirerad och full av energi. Många var dock helt chockade och kände sig utelämnade. Det var första gången i min utbildningshistoria jag blivit uppmärksammad på detta grundläggande fel, som där och då kändes helt självklart. Ändå hade jag studerat ända upp på universitetsnivå, men aldrig stött på någon lärare som så träffsäkert påpekade detta systemfel. Detta var ju inte en helt vanlig lärare heller, utan en konstnär. Det är oliktänkarna som förändrar världen.


Kursen har varit till stor hjälp i resten av mitt liv för att se igenom strukturer och systemfel inom många fält. Min skolgång och mobbingen jag utsatts för där har också varit till hjälp för att frigöra mig från behovet av att vilja passa in i grupper och normer. Jag tror att alla som har vaknat upp till sanningen har gjort så tack vare egna livserfarenheter som tvingat dem till att omvärdera tillvaron. Det är kanske därför mörkret finns, för att vi ska kunna utvecklas och växa snabbare?3 ) Kroppen behöver sinnesintryck för att överleva. Därför har isoleringsceller med avsaknad av ljus, ljud och social kontakt använts för att sarga människor i fängelser. I den självbiografiska boken Papillon beskriver huvudpersonen Henri som dömts till livstids fängelsestraff att isoleringen var det värsta av alla straff han kunde bli utsatt för. Att vara isolerad från intryck och mänsklig kontakt var så mycket värre än allt våld sammantaget.


Tänk då på alla pensionärer och människor på vårdhem i samhället som under p(l)@ndemin isolerats från sina nära och kära och bara mötts av personal i ansiktsmask som inte ens kan visa ett leende. Fråga dig sedan om det är ett sådant samhälle du vill leva i? Är det okej att utsätta människor för tortyrmetoder för att skydda dem? Eller är det något som är lite skevt med detta.Odling av människor. Här är en intressant parallell som kan göras till Agenda 21 och den dystopiska framtid som där kan väntas. När människor förlorat både förmågan (genom stegvis sterilisering) och rätten (genom minskad äganderätt) att själva reproducera sig, hanteras detta istället av staten genom att odla barn i syntetiska livmödrar (under namn som Biobag). Detta anses säkert, praktiskt och går att upprepa i en omfattande skala, utan att belasta vare sig miljö eller hälsa för mödrarna. Dessutom kan barnen med lite modifieringar av arvsmassan, formges efter önskemål och födas fram utan defekter, förutsatt att du har godkänts som förälder.


Att människokroppen skulle kunna användas för att utvinna bränsle för robotar är en intressant liknelse med vad som sker i verkligheten. Det är ju nästan en direkt parallell med det ämne som utvinns från barn och fungerar som livselixir. Vill du veta mer så kan du söka upp Adrenokrom som likställs med en högt eftertraktad valuta inom vissa kretsar. Att utvinningen av oljan i filmen görs av robotar kan både kopplas till drömmen bland makteliten om att förena människa med maskin i vad som kallas transhumanism, samt mer symboliskt med att en människa med avsaknad av empati är som en robot.


Blockering av solljus och konstgjorda moln. Här kommer en direkt parallell till geoengineering (även känt som chemtrails) och nu senast solar geoengineering som var ett försök att släppa ut kalciumpartiklar i Sveriges himmel för att blockera solen. Filmen visar tydligt vad detta i förlängningen resulterar i – avsaknad av ljus och liv. Patenten på dessa väderexperiment i skyarna sträcker sig tillbaka över 100 år (läs gärna boken De vita linjerna i skyn). Jag kommer återkomma till orsaken bakom denna vädermanipulering i en senare bloggpost. Ett enkelt sätt att urskilja en chemtrail (manipulerad) från en contrail (naturlig kondens) är att den senare försvinner gradvis, medan den andra stannar kvar och sedan utbreder sig.

Min pappa brukade kalla det för att himlen hade blivit så disig och det han noterade mest var att det blev så torr luft, trots att solen knappt nådde fram. Han är nämligen en som brukar ligga och pressa i solen och upplevt diverse väderlekar under sitt liv. Själv har jag spenderat mitt liv med att titta mot himlen och studera både moln och stjärnor och då lär en sig snabbt att notera avvikelser. Jag ville dock länge inte tro på chemtrails eftersom det kändes så ologiskt att någon långsamt skulle vilja förgifta oss. Idag vet jag bättre.


Städer inuti jorden. Kolla gärna upp termen D.U.M.B. som refererar till militära baser och tunnlar lokaliserade djupt under jordens yta som inhyser diverse individer och obehagliga företeelser som jag väljer att inte gå in på närmare här. Vissa saker är svårsmälta även för en vaken. Det kan även fungera som en referens till Agartha (en stad inuti jorden) som det finns mycket skrivet om. Läs gärna den underbara boken med samma titel av svenska författaren Mariana Stjerna.4 ) Agenter som motarbetar oordning. Tänk på termen Anarki. De flesta inklusive mig har ju fått lära sig att det representerar fullständigt kaos, våld och rebeller som vill skada andra och samhället. Jag minns när min vän berättade historien om vilka Anarkisterna var. Det var en grupp människor som ville leva som fria, utan en makt som kontrollerade dem, eller en stat som styrde över dem. De ville skapa en utopisk levnadsform som var så moraliskt och strukturellt utvecklad och organiserad med fokus på kärlek, att en maktelit var fullständigt överflödig.


Men att en grupp människor levde som fria och oberoende av samhället var förstås inte uppskattat av makten. Och snart sattes polis och militär in för att göra våld på och sätta stopp för denna grupp anarkister. Likt oskyldiga människor som utsätts för våld försvarade de sig. Detta ledde naturligtvis till ännu mer övergrepp och förtryck och i historieböckerna kom anarkin och anarkisterna att bli synonyma med våldsverkarna. Slår du upp betydelsen av ordet anarki finner du idag både: frånvaron av offentlig makt samt: förvirring, kaos och störning. Filmvärlden har inte direkt hjälpt att ge en positiv bild av ordet. Ytterligare ett sätt att manipulera.Agenter som motarbetar oordning kan alltså liknas vid hur makteliten sett till att hålla världen under kontroll för att förhindra utveckling. Inget är ju så lönsamt som krig eller katastrofer. Om människor blir för oberoende eller frisinnade så är de ju inte längre några bra slavar.

”Den bästa slaven är den som tycker att det är för dess eget bästa.”

Virtual reality och sinnets mysterium. Otaliga forskningsexperiment har gjorts för att jämföra inre och yttre stimuli. Ena gruppen av idrottare fick träna som vanligt. Andra gruppen fick föreställa sig samma sak, utan någon fysisk aktivitet. Resultatet av experimenten när grupperna skulle prestera var snarlika och i vissa fall bättre för den andra gruppen. Forskning har även genomförts med patienter och knäledsoperationer. Ena gruppen fick en normalt genomförd operation och den andra fick bara ett snitt över knät som sedan syddes ihop och bandagerades. Båda grupperna uppvisade knän som blivit opererade.


Ett annat mindre trevligt experiment utfördes på en fånge som stod inför sin dödsdom. Läkarna lät honom tro att de skulle ge honom bedövning i armen och sedan sakta tömma honom på blod för att han skulle få en smärtfri avrättning. Han fick aldrig veta att detta bara var ett test. De försåg honom med ögonbindel och låtsades sedan ge honom bedövning och skära ett snitt i hans arm. Därefter lät de vatten droppa ner i en skål för att symbolisera hans blod. När den sista vattendroppen föll stannade hans hjärta och han dog på fläcken... Listan kan göras mycket lång och kanske blir det ett paradigmskifte för dig som läser?

”Mind over Matter.”

En av huvudfrågorna som kom att diskuteras efter att filmen The Matrix kom ut var huruvida vi lever i en virtuell värld, eller inte. Lite som om allt vi såg var ett stort hologram. Personligen tror jag inte så är fallet. Däremot tror jag att det vi upplever som verklighet på det fysiska planet endast är en mycket liten del av den stora verkligheten. Enligt Einsteins relativitetsteori är ju Energi flera hundratals miljarder gånger större än Materia. Det får en ju att undra varför vi lägger så stor vikt vid materiella ting? Samtidigt lever vi ju i en fysisk värld av en anledning.5 ) Behovet av frihet. Människor som fördjupat sig i sanningen bakom vad som sker i världen blir ofta varse om att många varelser, inklusive människor, lever under väldigt begränsade former. "Friheten" är din så länge du följer systemets regler, och om du bryter mot dessa kan den snabbt gå förlorad. Om du inte följer flockens beteende är det genast någon som hjälper dig att rätta dig i ledet. Det har gått så långt i Sverige att det inte ens behövs poliser för att kontrollera människor – vanliga människor agerar poliser över varandra. Konformitet är viktigare än individualitet och så länge du är och agerar "normalt" behandlas du med respekt. Det har gått till den grad att det behövs diskrimineringslagar för att förhindra särbehandling.


Men det är en lögn att varje människa är likadan och ska fungera och agera lika. Vi är alla unika själar och individer som behöver få göra just det som vi kom hit för. Hur ska vi annars bli lyckliga och känna mening med livet? Många stjärnbarn (själar som befriat sig från karma) har därför svårt att anpassa sig till de märkliga koncept som vårt samhälle är uppbyggt av och blir då diagnosticerade med bokstavskombinationer och/eller neddrogade så att de dämpar sitt ljus. Men stjärnbarn är inte menade att leva i menlösa sammanhang och göra vanliga saker, det är därför de oftast också lyckas ganska dåligt med detta.Frigörelse av sinnet. Om vi liknar denna frigörelse med Det Stora Uppvaknandet innebär det att vi vaknar upp till både den fysiska sanningen och den andliga sanningen om vår värld och verkligheten. Att vara dubbelvaken innebär att vi både förstår företeelserna på utsidan som insidan och varseblir mörkret kontra ljuset inom och utanför oss själva. Att dessutom vara självständig eller suverän innebär att vi tar vårt fulla ansvar för vårt agerande och lägger inte över makten i någon annans händer.


Eftersom makteliten är väl bevandrade inom esoterik avslöjar de därför saker i förväg, så att människorna ska ha något att oroa sig över. Detta leder till att människor som går in i dessa ämnen med rädsla använder sin egen skaparkraft för att manifestera det de allra minst önskar ske. Det är ett av de knep som används för manipulering av den fria viljan. Eftersom vi själva kan välja hur vår framtid ska se ut genom vårt fokus. Detta blir särskilt tydligt idag, med alla sanningar som uppdagas i allt högre takt. Därför är det ytterst viktigt att främst rikta in fokus på den önskade versionen av verkligheten, framför den dystopiska, för att skapa en framtid som är ljus och trevlig.


Vilken värld vill du leva i? Matrisen eller verkligheten? Väljer du den blå eller röda tabletten? Är du villig att vakna upp, eller föredrar du att sova?

198 visningar
Hippie.jpg

Hej, jag är Patrik Tibell

På denna blogg kan du läsa om mina tankar om allt mellan himmel och jord och förmodligen andra dimensioner också. Jag skriver om det som faller mig in...

  • Black Vimeo Ikon
  • Facebook
  • Black YouTube Ikon

Jag låter inspirationen leda vägen...

Det kändes lättast att bara låta sinnet transkribera det som flödade utifrån inspiration och ett öppet sinne, samt några gamla korn som börjat grodda sig. Kanske en och annan ekologisk frukt kan skördas när tiden är mogen?

Prenumerera

Tack för din prenumeration!