• Patrik Tibell

Tre 90-minuterssessioner Reiki under en och samma vecka

Någonstans visste jag inom mig att detta skulle bli en väldigt betydelsefull vecka…

Jag anade dock inte i förväg vilka följdverkningar detta skulle medföra för min framtid som ljusarbetare eller hur det skulle påverka mina värderingar. Det är något som jag insett först nu, drygt en månad senare.


Hade det inte varit för att jag hade bokat in tre 90-minuterssessioner Reiki hos Christine Melchert med en dags mellanrum – där mitt immunförsvar skulle maximeras, min inre kraft höjas och djupt sittande rädslor som jag burit på i flera år avlägsnas – kanske jag inte hade sett på det på samma sätt som jag gör idag.


Det är förstås min egen upplevelse av sessionerna under denna vecka. Varje upplevelse är unik och menad för individen som har den. För mig blev det en stark reaktion på de emotionella planen, och även de subtila, vilket kanske hade gått mig förbi om jag hade gjort detsamma för några år sedan. Det som skett var menat att ske just nu, när jorden går in i en ny gyllene tidsålder.


Jag vill redan här klargöra att jag betalade fullpris för samtliga sessioner och att jag på intet sett är sponsrad av Christine till att skriva detta inlägg. Visste du förresten om att du kan nyttja friskvårdsbidrag till Reiki? Jag gör detta eftersom jag tycker det både är intressant att dela min upplevelse av intensivbehandlingarna med flera och jag vill samtidigt stötta de verksamheter jag känner förtroende för. Idag är det tyvärr fortfarande vanligt att pengar influerar hur människor agerar och vad de väljer att lyfta fram, istället för att låta hjärtat vägleda och ärligheten komma fram. I framtiden kommer dock pengar inte längre ha någon betydelse, eftersom energin kommer att vara gratis för alla. Då börjar fler människor också att öppna sina hjärtan.Om Reiki


Reiki arbetar på flera lager/nivåer/dimensioner samtidigt, och upplevelsen av dess verkan kan verkligen variera beroende på var medvetandet har sitt fokus och vad individen har för behov. Ur ett rent fysiskt perspektiv kan det ofta framkalla sensationer av pulserande värme, samt främja djup avslappning och djupandning. Medan det ur ett emotionellt och mentalt perspektiv kan inbringa ett inre lugn, stillhet i tankarna och klarhet med ett skärpt fokus. Ibland leder det till att en somnar och andra gånger till att en tar itu med saker en skjutit upp för länge.


Det händer även att det framkallar en stark läkningsreaktion. Det kanske i förlängningen ger förutsättningarna för att verka på ett bredare plan, eller att återfinna vägen till den livsplan som ingår i livskontraktet.


En kan förstås fråga sig varför jag som själv är Reikiutövare och således kan ge mig själv behandlingar väljer att gå till en extern aktör? Svaret är att likt andra yrkesutövare som exempelvis terapeuter, massörer, eller kursledare, känner jag att det är skönt att ibland själv få ta emot det jag ger till andra för omväxlings skull, men även och kanske främst för att kunna växa i min roll.


Följdverkan av en Reikibehandling är som beskrivet otroligt varierande, och för mig personligen hände många spännande saker som jag nu kommer att beskriva i så klara och sammanhängande ordalag jag förmår. Här kommer min upplevelse!Dag 1)


Det är måndag och första dagen på en spännande vecka. Jag stiger av från bussen fem minuter innan min bokade tid startar (vad hade ni väntar er av en extrem tidsoptimist?) och går i rask takt mot Christines mottagning. Efter ett hastigt toabesök och en kort resumé av läget lägger jag mig ned på den sköna britsen och sluter ögonen. I samband med att Christine gör sina Reikiförberedelser känner jag hur det börjar snurra i huvudet. Lite som när en är på väg att sjunka in i djup avslappning. När Christine lägger sina händer på mina axlar känner jag hur mina axlar sjunker ned i britsen och huvudet ligger kvar, ungefär som om jag skulle doppa fötterna i en sjö. Vattnet är kallt och jag känner en stark sensation av kyla i axlarna som strömmar genom halsryggen och tillbaka upp igen.


Efter någon kvart börjar mitt sinne gradvis övergå från ett virrvarr av tankekedjor i olika riktningar till mer klara och likriktade tankeströmmar. Jag känner hur mina axlar blir varma igen och att andningen blir mer djupgående. Jag kan börja släppa taget om vardagens bestyr och skiftar sakta medvetandefokus mot en inre värld. I mitt inre seende flödar färger i vackra nyanser och avlöper stilla tankar som gör mig harmonisk. Mitt medvetande är för närvarande uppdelat i två parallella fokus där det ena är djup inom mig själv och beskådar vackra bilder och det andra är med i handpositionerna då jag själv är Reikiutövare (därav att jag beskriver vissa delar i vi-form). När vi hamnar på hjärtpositionen känner jag stark smärta, som om jag krampaktigt knyter fast en sten med mina händer. Jag kan klart relatera sensationen till hjärtesorg jag burit på sedan flera år tillbaka, som ännu inte förlösts.


När vi börjar närma oss slutet på sessionen känner jag hur kroppen känns alldeles varm och mjuk (likt efter ett långt yogapass) och hur sinnet är mycket harmoniskt. Ett gott tecken på att sinnet är harmoniskt är att tankarna är klara och organiserade samt att en är fullständigt närvarande i nuet. Inom mig finns bara just nu och ingenting utanför denna upplevelse existerar, eller har relevans. När jag återvänder med sinnet till kroppen och betraktelsen av behandlingsrummet känner jag mig stark och något groggy. För den som mediterat påminner detta om det djupa meditationstillståndet en kan nå som gör att sinnet tydligt upplever en förflyttning i rummet. De inre bilder Christine har fått till sig påminner om något av en metamorfos, en symbolisk övergång från svaghet till styrka och att ta tillbaka kraften.Dag 2)


Det är onsdag. Likt i måndags har jag planerat in en bussresa som gör att jag bara har fem minuter på mig före sessionens början. Det passar mig bra då jag hellre skyndar på och får en rask promenad, än att stå och huttra ute i kylan i 25 minuters väntan. Det är en kort promenad till Christines praktik och på vägen dit noterar jag hur några stackars pensionärer är tvungna att stå utomhus och köa med två meters mellanrum till Nordea på grund av införda restriktioner. Jag lägger mig tillrätta, tar några djupa andetag och låter upprörda vardagstankar sakta vandra vidare dit de hör hemma i arkivet för oviktigheter.


Återigen upplever jag inledningsvis hur mina axlar sjunker ned i den mjuka britsen, och denna gång följer även huvudet med nedåt en våning. Det är som om min kropp fälls bakåt nedåt och det känns väldigt behagligt. Jag upplever att kroppen känns lättare och att flödet är starkare idag. Vid förra sessionen uppstod några smärtsamma sensationer när vi befann oss vid hjärtat och kring huvudet. Det var tydligt att där fanns blockeringar i energiflödet. Nu känner jag hur värmen strömmar jämnare och lättare genom kroppen och att hjärnan snabbare slappnar av i tankeflödet.


När vi befinner oss vid chakrat för tredje ögat som är lokaliserat strax mellan och ovanför ögonbrynen (händerna hos utövaren är inte i direktkontakt med huvudet) känner jag ett starkt tryck. Det pulserar inuti pannan och jag känner hur mina fysiska ögon vänder sig snett uppåt, som för att undersöka vad som försiggår där uppe i pannområdet. Starka färgskepnader i gyllene kulörer underhåller mitt inre seende, samtidigt som det strömmar värme i huvudet. Efter en stund börjar mina öron notera högfrekventa ljud från något i omgivningen som verkar irritera sinnet. Jag gissar att det är något i kontorslandskapet som utsänder mikrovågor av en ohälsosam art. Det är första gången som jag upplever detta med hörseln.


Efter att ha gått igenom alla positioner inklusive några extra kring handlederna (vilket kan vara gynnsamt för Reikiutövare då dessa är kopplade till handchakrorna) känner jag mig alldeles energisk. Samtidigt är mitt sinne alldeles avslappnat. Dagens session avslutas med några nya intressanta bilder Christine fått upp av månskensljus mot sjöytan och opassande satelliter i rymden.Dag 3)


Fredag och avslutningen på denna intensiva vecka. En känsla av fullbordan präglar mig. Jag har överkommit en stor rädsla under veckan och känner redan hur de två föregående sessionerna har skapat stora förändringar i min vardag. Rädsla är något mycket märkligt. När den belyses tillräckligt starkt inser en att den bara är en illusion – ett hologram som saknar innehåll och vikt. Den skeva uppfattning om rädslan och dess innebörd är vad som höll den kvar. När den upplöses förstår en knappt hur en kunde gå runt och bära den inom en så länge. Mycket märkligt hur stor skada en sådan liten sak kan åstadkomma. Insikter som sätter saker i sitt rätta perspektiv. I ett vaket sinne som följer kärlekens väg kan varken rädslor eller hat få något fäste, eller göra någon åverkan. Det blir särskilt tydligt på sociala plattformar hur starkt fäste rädslan har fått, inte minst under pandemihysterin år 2020.


Jag lägger mig bekvämt tillrätta på britsen i det varma rummet som osar av en behaglig eterisk olja. Trots att mottagningen ligger i anslutning till den röriga Drottninggatan i Norrköping har Christine lyckats skapa en egen liten bubbla av harmonisk atmosfär, fullständigt åtskild från vardagens stress. Jag glider snabbt in i en djup och rofylld avslappning och känner hur flödet är extremt starkt idag. Föregående två sessioner har verkligen rensat upp stagnationer i det inre flödet både här och där och nu strömmar Reikikraften obehindrat. En av de tydligaste skillnaderna mot de första sessionerna är att jag nu känner mig lugnare i sinnet, samtidigt som jag är fullständigt avspänd i kroppen. Jag är mer närvarande vid varje handposition och lägger samtidigt mindre vikt vid det fysiska rummet.


När vi närmar oss de sista positionerna känner jag en slags fullbordan, som om cirkeln är sluten och energin är redo att övergå i en ny fas. Bilder av en oas och en skorpion som passerar utan att framkalla en reaktion präglar Christines synintryck, som ytterligare en symbolisk sinnebild kopplad till mig och behandlingen, enligt hennes återgivning. Vi diskuterar i korthet läget i världen och jag berättar att jag vill göra något för att höja ljuset genom vår interna Reikigrupp. På söndagen den 20 december (2 dagar efter denna session) skickar alla närvarande från gruppen gemensamt Reiki för mänsklighetens högsta bästa. Intressant nog sammanfaller detta nära i tid med något som av flera ljusarbetare kallas ”the Event” och beskrivs som en energivåg som spridits världen över för att höja frekvensen hos alla boende på planeten jorden. Det var något jag läste om först senare.
Slutord


För den som aldrig testat att gå på en Reikibehandling kan jag verkligen rekommendera det, då det ger precis det som en behöver. Till skillnad från andra behandlingsformer behöver utövaren inte veta om någonting hos klienten i förväg, eller leta sig fram för att hitta ett problemområde som behöver läkas. Kraften i Reiki är att den har sin egen intelligens och arbetar på flera plan samtidigt. En kanske behöver läkning på det emotionella planet, en annan kanske behöver lindra stress och en tredje kanske behöver främja läkning i form av ett starkare immunförsvar. Reiki går till det som den är menat till och som behövs mest för individen. Det går inte att forcera den att göra en viss sak, även om det går att rikta flödet med ens intention och andra medel. Många utövare brukar beskriva att det som fungerar allra bäst i de flesta fall är att låta Reikienergin gå dit den vill, utan någon mänsklig påverkan eller styrning.


Framöver kommer även jag och min fru att öppna en egen praktik och ser fram emot att få hjälpa människor att växa och höja sitt inre ljus. Ju fler som är ljusarbetare desto bättre blir världen. Om du har läst så här långt får du gärna lämna en kommentar. Berätta gärna om din egen upplevelse av Reiki.

108 visningar
Hippie.jpg

Hej, jag är Patrik Tibell

På denna blogg kan du läsa om mina tankar om allt mellan himmel och jord och förmodligen andra dimensioner också. Jag skriver om det som faller mig in...

  • Black Vimeo Ikon
  • Facebook
  • Black YouTube Ikon

Jag låter inspirationen leda vägen...

Det kändes lättast att bara låta sinnet transkribera det som flödade utifrån inspiration och ett öppet sinne, samt några gamla korn som börjat grodda sig. Kanske en och annan ekologisk frukt kan skördas när tiden är mogen?

Prenumerera

Tack för din prenumeration!