• Patrik Tibell

Pepp inför framtiden

Uppdaterat: maj 27

I början av mars genomförde över 800 ljusarbetare en gemensam meditation för att upplösa den täta väv av mörk struktur som hållit den svenska befolkningen tillbaka och tillåtit de mörka krafterna att kunna verka fritt i Sverige och världen. Sändningen bröts konstant, men vi höll i kraften tillsammans och det var en av de starkaste upplevelserna jag varit med om. Vad som kommer att ske den närmaste tiden kommer att vara fantastiskt!


Under 2021 har tusentals människor samlats i Stockholm och manifesterat frihet, som ju också är ljus. Vi anslöt då till resten av världen. Ljusarbetare världen över är övertygade om att när Norden och framförallt Sverige vaknar, kommer den kritiska massan att uppnås. Sverige är enligt många den sista dominobrickan som får resten att falla – känn den fantastiska känslan av att vara delaktig i något stort och avgörande för mänskligheten och hela världen!Vi svenskar har blivit indoktrinerade att vi bor i landet lagom och att vi går med på vad som helst. Men tittar vi till historien så ser vi att så inte alltid varit fallet. Vi har samlats och sagt ifrån många gånger när våra rättigheter stått på spel i stora manifestationer och demonstrationer. Vi har också stått upp för bröder och systrar i andra länder. Titta gärna på vår trailer för Tusenmannamarschen och 1:a majtågen för att bli påmind om din historia och för att känna mod och hopp inför framtiden! (Musiken är dessutom skapad i 432 Hz för att ge extra kärleksfulla och harmoniska vibrationer).


Apropå orden: manifestation jämfört med demonstration så är lydelsen väsensskild, även om dem fortfarande används synonymt i breda kretsar.

Tar vi ordet demonstration så är det historiskt laddat med en negativ känsla och ett motstånd mot något negativt – jag är emot A, eller jag vill stoppa B, vilket inom attraktionslagen kallas att attrahera det en egentligen skyr/vill ha mindre av. Eftersom vi alla inför våra handlingar utgår från en intention som befinner sig på energiplanet, laddas budskapet med energi som oftast vill åt motsatt håll, även om vi är medvetna om vad vi egentligen vill åstadkomma. En annan intressant aspekt som Björn Lundberg delade med sig av i bland annat denna video, är att ordet demonstration i sig innehåller ordet demon, vilket är en negativ entitet. Energin från negativa entiteter samt ett fokus som oftast riktas mot motsatsen till vad vi önskar låter ju inte precis som ett recept på framgång?


Är det då förvånande att massmedia konsekvent väljer att istället kalla de manifestationer som ägt rum senaste tiden i Sverige för just demonstrationer? Det är ett medvetet och strategiskt försök att förminska, förvanska och splittra energin i något som i grunden är positivt. Rubriceringarna blir för deltagare som befann sig på plats ganska komiska då de tydligt speglar ett manus, snarare än verkligheten. Alla massmediala kanaler följer också samma manus, vilket tydliggör att fokus ligger i ett narrativ, snarare än journalistisk integritet. Därför är det så skönt med en man som Per Shapiro som just skiljer sig från mängden journalister, genom att skildra reportage på mer nyanserade sätt, och belysa den mångfald av människor som var på plats, den kärleksfulla stämningen i luften, samt polisens verkliga agerande.


Nu till ordet manifestation, vars betydelse jag skulle kunna vilja tillskriva: sjösätta, förverkliga, skapa, förkroppsliga. Fokus ligger på det mål en vill uppnå, det tillstånd en vill befinna sig i, och för den erfarne bör det formuleras positivt, samt i presens (nutid): jag är fri, jag har en harmonisk relation till min partner, jag är sann, jag lever i en trygg värld, jag är en suverän levande människa, etc. Det är nu det kan bli lite rörigt i huvudet på en människa som inte bevandrat sig i den andliga litteraturen, eller arbetat med detta tidigare, då det kanske låter väldigt flummigt och vagt.


Du kanske frågar dig själv – varför inte istället formulera sig på följande vis som är tydligare: ”Vi ska krossa systemet”, eller ”Aldrig mera människofientliga lagar och regler”? Borde inte detta resonera mer med de flesta människor? Svaret är tyvärr att det är lättare att föreställa sig dessa två exempel, då vi fostrats in i en värld med fokus på negativitet och konflikt. Och vad blir resultatet? Mer negativitet och konflikt. Hur kan det komma sig? Det kommer sig av att din energi attraherar det som påminner om samma energi. Mer av samma sak, lika dras till lika etc. Tänker du på något intensivt dras det till dig (även om det på det fysiska planet vanligen inte sker omedelbart).


Det du istället kan föreställa dig är resultatet av den initiala tankebilden som kommer upp. Vad händer efter att ”systemet krossats”? Kanske byggs ett nytt harmoniskt samhälle upp av ekobyar där människor hjälper varandra, lever i harmoni med moder jord och byter varor och tjänster med varandra i god moral och etik? Det låter väl ganska trevligt? Jag vet att jag skulle vilja leva i en sådan värld. Känslan i denna bild är mycket skönare än den som framkallas när jag föreställer mig hur ett ”system ska krossas”. Även om det ena kan vara (men inte måste vara) nödvändigt för att uppnå det andra så har den andra intentionen en mycket större kraft eftersom den är främst positiv, jämfört med den första som är främst negativ. Allt handlar i slutänden om energi. Vi är alla energi, titta på kvantfysikens upptäckter – energi samt materia påverkas av medvetandet (din intention/tanke).Jag vill i detta meddelande till alla frihetskämpar och sanningssägare, förmedla att ljuset kommer att segra. Det är redan förutbestämt på ett kosmiskt plan och implementerat på det inre planet. Det som vi ser just nu på det yttre planet i samhället och världen är helt enkelt restprodukterna av det mörka kaos som håller på att upplösas. Det är därför som alla de mest bisarra restriktioner och lagar (eller olagar) kommer fram just nu. Vi är fria, vi står starka och lägger oss aldrig ned som Christoffer Lundquist så vackert uttryckte det i sin text.Minns detta väl: mörkret kan aldrig släcka ljuset. Ljuset är alltid starkare. Det enda som kan påverka ditt eget ljus är du själv, så se till att släppa in massvis med kärlek och ljus nu, eftersom vi är inne på sluttampen. Igår såg jag dessutom ett intressant klipp som handlade om att bära färgen svart. I korthet beskrev gurun att färgen svart drar till sig all energi, medan färgen vitt reflekterar den tillbaka. I sammanhang som präglas av tveksam, eller negativ energi är det därför sunt att undvika svarta kläder.


Kom ihåg att du är född fri och att rädslan bara är till för att hindra dig från att uttrycka din fulla potential. Föreställ dig vilken fantastisk fest vi alla kommer att ha tillsammans när detta är över och den nya ljusare tidsåldern har påbörjats. Alla behövs, inklusive du som är nyvaken, för vem vill leva som en slav när vi kan leva som fria människor?


Kärlek och mod.

Hippie.jpg

Hej, jag är Patrik Tibell

På denna blogg kan du läsa om mina tankar om allt mellan himmel och jord och förmodligen andra dimensioner också. Jag skriver om det som faller mig in...

  • Black Vimeo Ikon
  • Facebook
  • Black YouTube Ikon

Jag låter inspirationen leda vägen...

Det kändes lättast att bara låta sinnet transkribera det som flödade utifrån inspiration och ett öppet sinne, samt några gamla korn som börjat grodda sig. Kanske en och annan ekologisk frukt kan skördas när tiden är mogen?

Prenumerera

Tack för din prenumeration!